Thiết bị huỷ mụn cóc – Nilocin Vorte Pen

Giá liên hệ

Nilocin® được hấp thu ngay lập tức vào mụn cóc. Bút điều trị có chứa thành phần chất tiêu sừng, chất này sẽ phá vỡ và làm khô mô ngoài da, và từ đó xóa tan mụn cóc.

Danh mục: